BANNER CKS 04.07.22.jpg banner-ctv-07.07.21.jpg

HƯỚNG DẪN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi xuất sai 2021 mới nhất

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử khi xuất sai chi tiết từng trường hợp

Hướng dẫn Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Hướng dẫn nộp Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

Hướng dẫn lập biên bản trên phần mềm Hóa đơn điện tử WinInvoice

Hỗ trợ người bán lập biên bản cho trường hợp hóa đơn đã phát hành có sự sai sót và muốn Điều chỉnh/ Thay thế/ Xóa bỏ

Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ trên phần mềm Hóa đơn điện tử WinInvoice

Dành cho trường hợp hóa đơn đã phát hành nhưng chưa kê khai thuế, có sự sai sót và muốn Xóa bỏ hóa đơn

Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh tăng/ giảm trên phần mềm Hóa đơn điện tử WinInvoice

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh tăng/ giảm trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế

Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh thông tin trên phần mềm Hóa đơn điện tử WinInvoice

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh thông tin trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế trên phần mềm Hóa đơn điện tử WinInvoice

Cho phép xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ.

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử WinInvoice (Phiên bản website)

Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành chứng từ giấy dùng để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu thông trên đường hoặc lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo thuế.

Hướng dẫn gửi mail Hóa đơn điện tử WinInvoice

Hướng dẫn cách gửi mail Hóa đơn điện tử WinInvoice phiên bản website

Hướng dẫn thiết lập Chữ ký số trên Hóa đơn điện tử WinInvoice

Hướng dẫn cấu hình Chữ ký số để ký Hóa đơn điện tử WinInvoice

Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điện tử WinInvoice

Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điện tử WinInvoice trên website

11 Câu hỏi thường gặp về Hóa đơn điện tử

Tổng hợp 11 câu hỏi về các vấn đề thường gặp đối với Hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thiết lập Email tự động gửi hóa đơn WinInvoice

Hướng dẫn thiết lập Gmail để tự động gửi sau khi ký hóa đơn điện tử của phần mềm WinInvoice.

Hướng dẫn cài app ký WinInvoice

Hướng dẫn cài đặt app ký hóa đơn điện tử WinInvoice phiên bản website

Hướng dẫn đăng nhập Hóa đơn điện tử WinInvoice

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Hóa đơn điện tử WinInvoice trên website

CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

©2020 DICHVUDIENTU.VN