banner-vlk.png BANNER CKS 04.07.22.jpg banner-ctv-07.07.21.jpg

TIN TỨC

Năm 2020, Chính phủ ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Ngày 13/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế số 38/2019/QH19 (Luật sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương, 152 điều.

Sau hơn 1 năm ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19, đến nay Chính phủ đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38, cụ thể như sau:

- Một là, nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Nghị định số 123 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2022 và khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022.

- Hai là, nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn. Nghị định số 125 áp dụng để xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính phát sinh từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

- Ba là, nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Nghị định 126 cụ thể hoá một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

- Bốn là, nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 (thay thế Nghị định số Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 26/06/2020) quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định 132 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

 

Các tin khác


CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

©2020 DICHVUDIENTU.VN