BANNER CKS 04.07.22.jpg banner-ctv-07.07.21.jpg

JAVA, CÔNG CỤ KÝ THUẾ VÀ CÁC PHẦN MỀM LIÊN QUAN

eSigner 1.0.9

Bộ cài eSigner 1.0.09 - Plugin ký số trang thuedientu.gdt.gov.vn

Phần mềm đọc tờ khai thuế - iTaxviewer mới nhất

Ứng dụng đọc hồ sơ Thuế XML - iTaxviewer 1.9.1

Phần mềm HTKK mới nhất

Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.3

SignOffline - Ký offline Tổng cục thuế

Phần mềm hỗ trợ ký file PDF của Tổng cục thuế

Sign XML - Ký offline XML

Phần mềm hỗ trợ ký tờ khai XML của Tổng cục thuế

esignerchrome_1.0.8

Google Chrome Extension offline

eSigner_1.0.8_setup

Bộ cài eSigner 1.0.8 cho trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Java 7u3

Java chuẩn để khai thuế trên trình duyệt IE hoặc IE tab

CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

©2020 DICHVUDIENTU.VN