banner-vlk.png BANNER CKS 04.07.22.jpg banner-ctv-07.07.21.jpg

TIN TỨC

LỘ TRÌNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, trong đó có hướng dẫn cụ thể về lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, khoản 2 Điều 11 Thông tư 78 nêu rõ, hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022.

Trường hợp doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng. Cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

- Đang hoạt động từ trước 01/7/2022; hoặc

- Kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hoá đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/7/2022.

Đồng thời, Bộ Tài chính khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 01/7/2022.

Thông tư này được ban hành ngày 17/9/2021 và có hiệu lực từ 01/7/2022.

Chi tiết về Thông tư 78/2021/TT-BTC tại đây.

>> 6 ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ.

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

©2020 DICHVUDIENTU.VN